21 nov 2008 12:21

Interministeriële conferentie

Oprichting van de interministeriële conferentie veiligheid- en handhavingsbeleid

Oprichting van de interministeriële conferentie veiligheid- en handhavingsbeleid

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie en Institutionele Hervormingen Jo Vandeurzen en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de nieuwe interministeriële conferentie veiligheid- en handhavingsbeleid in de omzendbrief van 23 april 2008 opgenomen. Veiligheid is immers niet langer een zaak van de federale overheid alleen, daarom zullen de bevoegde regeringsleden van de gemeenschappen en de gewesten deelnemen aan de voorbereiding van het overleg over het veiligheidsbeleid in de interministeriële conferentie. In totaal zijn er nu 17 interministeriële conferenties.