04 sep 2009 12:02

Interministeriële conferenties

Vertegenwoordiging van de federale regering in de interministeriële conferenties

Vertegenwoordiging van de federale regering in de interministeriële conferenties

De ministerraad is overeengekomen om het aantal en de benaming van de interministeriële conferenties te behouden. De ministerraad heeft ook beslist welke ministers en staatsecretarissen de federale regering in de interministeriële conferenties vertegenwoordigen. De lijst van interministeriële conferenties wordt op 16 september 2009 aan het overlegcomité voorgelegd.  

Institutionele Hervormingen

Didier Reynders
Laurette Onkelinx
Steven Vanackere
Joëlle Milquet
Guy Vanhengel

Economie en Energie* 

Sabine Laruelle (KMO en zelfstandigen)
Paul Magnette (Energie)
Vincent Van Quickenborne (Ondernemen)
Annemie Turtelboom

Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie *

Steven Vanackere
Sabine Laruelle
Paul Magnette
Vincent Van Quickenborne (Telecommunicatie)
Etienne Schouppe (Mobiliteit en Infrastructuur, wetgeving marien milieu en maritieme mobiliteit)

Wetenschapsbeleid en Cultuur * 

Sabine Laruelle
Melchior Wathelet

Buitenlands Beleid 

Joëlle Milquet
Yves Leterme
Stefaan De Clerck
Pieter De Crem
Charles Michel
Annemie Turtelboom
Olivier Chastel
Melchior Wathelet

Buitenlandse Handel *

Didier Reynders
Yves Leterme
Pieter De Crem
Charles Michel
Olivier Chastel

Financiën en Begroting 

Herman Van Rompuy
Laurette Onkelinx
Didier Reynders (Financiën) 
Guy Vanhengel (Begroting)
Carl Devlies
Bernard Clerfayt
Melchior Wathelet

Binnenlandse Zaken

Didier Reynders 
Laurette Onkelinx (materies RSZ-PPO)  
Stefaan De Clerck
Michel Daerden (materies RSZ-PPO)  
Annemie Turtelboom

Tewerkstelling, Vorming en Sociale Economie *

Laurette Onkelinx
Joëlle Milquet
Sabine Laruelle 
Michel Daerden 
Jean-Marc Delizée
Philippe Courard

Openbaar ambt en Modernisering van de Overheidsdiensten *

Steven Vanackere
Vincent Van Quickenborne

Landbouwbeleid *

Sabine Laruelle

Volksgezondheid *

Laurette Onkelinx 
Guy Vanhengel
Joëlle Milquet 
Sabine Laruelle (veiligheid van de voedselketen)
Melchior Wathelet
Leefmilieu *

Sabine Laruelle
Paul Magnette
Etienne Schouppe

Integratie in de Maatschappij *

Laurette Onkelinx
Joëlle Milquet
Michel Daerden 
Annemie Turtelboom 
Melchior Wathelet 
Jean-Marc Delizée
Philippe Courard

Grootstedenbeleid en Huisvesting * 

Stefaan De Clerck 
Michel Daerden
Annemie Turtelboom
Philippe Courard

Welzijn, Sport en Familie *

Laurette Onkelinx 
Jean-Marc Delizée
(personen met een handicap)
Melchior Wathelet 

Veiligheids- en handhavingsbeleid

Herman  Van Rompuy
Didier Reynders (strijd tegen de financiële criminaliteit)
Laurette Onkelinx
Joëlle Milquet
Stefaan De Clerck
Annemie Turtelboom
Etienne Schouppe

Drugs

Herman Van Rompuy
Didier Reynders
Laurette Onkelinx
Joëlle Milquet 
Yves Leterme
Michel Daerden
Stefaan De Clerck 
Sabine Laruelle
Pieter De Crem
Vincent Van Quickenborne
Annemie Turtelboom
Etienne Schouppe
Melchior Wathelet

* alternerend voorzitterschap
Federale voorzitter aangeduid in het vet.