25 apr 2008 12:56

Interministeriële conferenties

Vertegenwoordiging van de federale regering in de interministeriële conferenties

Vertegenwoordiging van de federale regering in de interministeriële conferenties

De ministerraad nam kennis van de consensus die het Overlegcomité  bereikte om het aantal en de benaming van de interministeriële conferenties te behouden. De ministerraad besliste ook welke ministers en staatsecretarissen de federale regering in de interministeriële conferenties vertegenwoordigen.


Institutionele Hervormingen

Didier Reynders
Laurette Onkelinx
Patrick Dewael
Jo Vandeurzen
Joëlle Milquet

Economie en Energie*

Patrick Dewael
Sabine Laruelle (KMO en zelfstandigen)
Paul Magnette (Energie)
Vincent Van Quickenborne (Economie)

Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie *

Yves Leterme
Sabine Laruelle
Paul Magnette
Inge Vervotte
Vincent Van Quickenborne (Telecommunicatie)
Etienne Schouppe (Mobiliteit en Infrastructuur)

Wetenschapsbeleid en Cultuur *

Patrick Dewael
Sabine Laruelle

Buitenlands Beleid

Patrick Dewael
Karel De Gucht
Jo Vandeurzen
Pieter De Crem
Charles Michel
Annemie Turtelboom
Olivier Chastel

Buitenlandse Handel *

Didier Reynders
Karel De Gucht
Pieter De Crem
Charles Michel
Olivier Chastel

Financiën en Begroting

Yves Leterme
Didier Reynders (Financiën)
Carl Devlies
Bernard Clerfayt
Melchior Wathelet (Begroting)

Binnenlandse Zaken

Didier Reynders
Patrick Dewael
Jo Vandeurzen (L. Onkelinx en M. Arena worden uitgenodigd voor de dossiers inzake de RSZ-PPO)
Annemie Turtelboom

Tewerkstelling, Vorming en Sociale Economie *

Laurette Onkelinx
Joëlle Milquet
Sabine Laruelle
Marie Arena
Annemie Turtelboom
Jean-Marc Delizée

Ambtenarenzaken en Modernisering van de Overheidsdiensten *

Inge Vervotte
Vincent Van Quickenborne

Landbouwbeleid *

Sabine Laruelle

Volksgezondheid *

Laurette Onkelinx
Joëlle Milquet (Sabine Laruelle wordt uitgenodigd voor de dossiers over de veiligheid van de voedselketen)

Leefmilieu *

Yves Leterme
Sabine Laruelle
Paul Magnette

Integratie in de Maatschappij *

Patrick Dewael
Joëlle Milquet
Marie Arena
Inge Vervotte
Annemie Turtelboom
Julie Fernandez-Fernandez
Jean-Marc Delizée

Stedelijk Beleid en Huisvesting *

Patrick Dewael
Jo Vandeurzen
Marie Arena
Jean-Marc Delizée

Welzijn, Sport en Familie *

Laurette Onkelinx
Julie Fernandez-Fernandez
Melchior Wathelet

* alternerend voorzitterschap
Federale voorzitter aangeduid in het vet.