18 apr 2008 12:27

Interministeriële conferenties

Het aantal bestaande interministeriële conferenties en hun benaming blijft behouden

Het aantal bestaande interministeriële conferenties en hun benaming blijft behouden

De ministerraad besliste op initiatief van eerste minister Yves Leterme het aantal bestaande interministeriële conferenties en hun benaming te behouden.

Er zijn 16 interministeriële conferenties:

 • institutionele hervormingen
 • economie en energie
 • mobiliteit, infrastructuur en telecommunicatie
 • wetenschapsbeleid en cultuur
 • buitenlands beleid
 • buitenlandse handel
 • financiën en begroting
 • binnenlandse zaken
 • tewerkstelling, opleiding en sociale economie
 • ambtenarenzaken en modernisering van de overheidsdiensten
 • landbouwbeleid
 • volksgezondheid
 • leefmilieu
 • maatschappelijke integratie
 • stedelijk beleid en huisvesting
 • welzijn, sport en familie

De interministeriële conferenties kunnen geen beslissingen afdwingen, maar ze dragen bij tot een soepel en efficiënt overleg tussen de verschillende overheden.