18 jan 2008 10:40

Interministeriële conferenties

Vertegenwoordiging van de Federale Regering in de Interministeriële conferenties

Vertegenwoordiging van de Federale Regering in de Interministeriële conferenties

De ministerraad heeft kennis genomen van de consensus die het Overlegcomité van 16 januari 2008 bereikte over het behoud van het aantal  bestaande Interministeriële Conferenties en hun benaming.

Hij herinnert ook aan het akkoord van het Overlegcomité van 2004 inzake het principe van het alternerend voorzitterschap van sommige Interministeriële Conferenties (aangeduid met *).

De federale vertegenwoordigers in de Interministeriële conferenties zijn:
(voorzitters in vet) 

Institutionele hervormingen

 • Didier Reynders
 • Yves Leterme
 • Laurette Onkelinx
 • Patrick Dewael
 • Josly Piette

Economie en Energie *

 • Patrick Dewael
 • Sabine Laruelle
 • Paul Magnette 

Mobiliteit, infrastructuur en telecommunicatie *

 • Yves Leterme
 • Sabine Laruelle
 • Paul Magnette
 • Inge Vervotte

Wetenschapsbeleid en cultuur *

 • Patrick Dewael
 • Sabine Laruelle

Buitenlands beleid

 • Patrick Dewael
 • Karel De Gucht
 • Jo Vandeurzen
 • Pieter De Crem
 • Charles Michel

Buitenlandse handel *

 • Didier Reynders
 • Karel De Gucht
 • Pieter De Crem
 • Charles Michel

Financiën en begroting

 • Didier Reynders
 • Yves Leterme

Binnenlandse zaken

 • Patrick Dewael
 • Jo Vandeurzen

Tewerkstelling, vorming en sociale economie *

 • Laurette Onkelinx
 • Sabine Laruelle
 • Christian Dupont
 • Josly Piette 

Ambtenarenzaken en modernisering van de overheidsdiensten *

 • Inge Vervotte 

Landbouwbeleid *

 • Sabine Laruelle

Volksgezondheid *

 • Laurette Onkelinx
 • Sabine Laruelle (die wordt uitgenodigd voor de punten inzake voedselveiligheid)

Leefmilieu *

 • Yves Leterme
 • Sabine Laruelle
 • Paul Magnette

Integratie in de maatschappij *

 • Patrick Dewael
 • Christian Dupont
 • Inge Vervotte

Stedelijk beleid en huisvesting *

 • Christian Dupont
 • Jo Vandeurzen

Welzijn, sport en familie *

 • Laurette Onkelinx

Wanneer een Interministeriële Conferentie een dossier behandelt dat tot de bevoegheden van een minister behoort die geen permanent lid is van de interministeriële Conferentie, zal de voorzitter hem of haar moeten betrekken bij de voorbereidende werkzaamheden en uitnodigen op de vergadering.