27 jan 2010 16:35

Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde

Verduidelijking van de voorrechten en de immuniteiten die België aan het secretariaat-generaal van het ICMG toekent

Verduidelijking van de voorrechten en de immuniteiten die België aan het secretariaat-generaal van het ICMG toekent

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde (Brussel, 2 juni 2008). 

Het akkoord verduidelijkt de voorrechten en de immuniteiten die België aan het secretariaat-generaal toekent met het oog op de goede werking van het secretariaat-generaal.

Het Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde (ICMG) werd in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog opgericht op initiatief van een Belgische en een Amerikaanse militaire geneesheer. Het was hun bedoeling een samenwerkings- en coördinatieverband op te richten tussen de militaire gezondheidsdiensten van verschillende naties. Het oprichtingscongres vond plaats in 1921 in Brussel.

De leden van het ICMG zijn staten. Momenteel telt het ICMG 102 lidstaten. De zetel is gevestigd in België, in de lokalen van het militair hospitaal Koningin Astrid, en de secretaris-generaal is een Belg. Het secretariaat-generaal bestaat uit een vijftal personen en heeft voornamelijk een coördinerende functie.