23 jun 2006 17:00

Internationaal spoorwegvervoer

Wijziging van het Verdrag over het Internationale Spoorwegvervoer

Wijziging van het Verdrag over het Internationale Spoorwegvervoer

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol van 1999 tot wijziging van het Verdrag betreffende het Internationale Spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999. De wijzigingen van het Verdrag krijgen uitwerking in België, zodat het stelsel van de Uniforme Regelen CIV en CIM zonder onderbreking kan worden voortgezet. CIV= overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van reizigers en bagage CIM= overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen