02 apr 2010 13:40

Internationaal verdrag

Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten

Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol (*) tot wijziging van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Brussel, 1 juni 1987) en tot aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van de overeenkomst.

Het protocol biedt een oplossing voor de moeilijkheden die voortkomen uit de toepassing van de overeenkomst van 1987 en integreert de ontwikkelingen in de wetgevingen en de verdragspolitiek van beide staten. Het protocol breidt bovendien de werkingssfeer uit van de administratieve bijstand tussen de Belgische en de Britse belastingadministratie bij de uitwisseling van bankgegevens. Het gaat om de toepassing van de bepalingen om dubbele belasting te vermijden en om de nationale belastingwetgeving (van elke soort en benaming) van de Belgische staat of het Verenigd Koninkrijk uit te voeren. De overeenkomst maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.

Het protocol wordt aan het parlement voorgelegd.

(*) Parijs, 24 juni 2009.