23 dec 2008 11:00

Internationaal verdrag

Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen

Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ingestemd met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring en uitvoering van het nieuwe avenant bij de overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen (Brussel, 10 maart 1964 - gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971 en 8 februari 1999). Het nieuwe avenant werd ondertekend op 12 december 2008.

Het nieuwe avenant heeft hoofdzakelijk als doel de regels die van toepassing zijn op de grensarbeiders te wijzigen. Hierdoor kan België bovendien gemeentelijke opcentiemen heffen op de beroepsinkomsten van de inwoners van België, grensarbeiders of anderen, die op grond van de overeenkomst en het Avenant in België vrijgesteld zijn van de personenbelasting en in Frankrijk belastbaar zijn. De tekst van het nieuwe avenant kunt u raadplegen op www.fiscus.fgov.be.

Het avenant wordt zeer binnenkort ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.