26 jun 2009 14:18

Internationale bank voor de wederopbouw en ontwikkeling

Goedkeuring van resolutie 596 van de raad van gouverneurs van de IBWO

Goedkeuring van resolutie 596 van de raad van gouverneurs van de IBWO

De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet houdende goedkeuring van resolutie 596 van de raad van gouverneurs van de Internationale bank voor de wederopbouw en ontwikkeling (IBWO).

De resolutie wijzigt de statuten van de IBWO zodat ontwikkelings- en transitielanden meer stemgewicht en inspraak krijgen in de beslissingen van de IBWO. 

Het aantal basisstemmen per aandeelhouder wordt verhoogd tot 5,55% van het totaal aantal IBWO-stemmen. Het aandeel van de basisstemmen in het stemmengewicht wordt vastgelegd op 5,55%.

Er worden 7.117 aandelen verdeeld onder 16 opkomende economieën en ontwikkelingslanden die aan belang zouden inboeten als gevolg van de verhoging van de basisstemmen.

Er wordt een beheerder aan de raad van beheer van de IBWO toegevoegd zodat de landen uit de sub-Sahara drie vertegenwoordigers hebben in plaats van twee.