22 okt 2010 13:09

Internationale commissie voor de burgerlijke stand

Organisatie van de algemene vergadering van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand in 2011

Organisatie van de algemene vergadering van de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand in 2011

De ministerraad stemt in met de vraag voorgelegd door minister van Justitie Stefaan De Clerck, om de algemene vergadering van de Internationale commissie voor de burgerlijke stand (CIEC) in 2011 in Brussel te organiseren.

De CIEC is een internationale organisatie opgericht in 1948 waarvan 15 lidstaten alsook een aantal waarnemende staten deel uitmaken. Ze heeft als doel de internationale samenwerking ph het vlak van burgerlijke stand en de uitwisseling van informatie tussen ambtenaren van de burgerlijke stand te bevorderen. Ze voert studies uit en werkt aanbevelingen en conventies uit om de regels in de lidstaten op het vlak van de staat en bekwaamheid van personen te harmoniseren en om de technieken in de administraties van de burgerlijke stand van de lidstaten te verbeteren. Zo heeft ze een systeem uitgewerkt om gegevens en uittreksels van de burgerlijke stand internationaal uit te wisselen. De organisatie werkt thans aan een online communicatieplatform voor internationale gegevens van de burgerlijke stand.