16 apr 2024 13:02

Internationale conferentie over klimaatadaptatie

Op 23 en 24 april vindt in Brussel de ‘Adaptation and resilience conference’ plaats, georganiseerd door de FRDO samen met de Minaraad en de Europese koepelorganisatie EEAC. Thema’s die aan bod zullen komen: welke risico’s lopen we door en hoe kunnen we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen? Welke beleidsinitiatieven bestaan er in de EU en de lidstaten? Hoe deze te financieren? Wat is een rechtvaardig beleid op dit vlak?

Na de ramp van 2021 werd ons land, en de buurlanden, in december van vorig jaar opnieuw getroffen door overstromingen. De boodschap is duidelijk: deze extreme weersomstandigheden zijn de zichtbare gevolgen van de klimaatveranderingen in onze eigen regio, en we zullen er terdege rekening mee moeten houden om nieuwe catastrofes te vermijden. Er is een daadkrachtig beleid nodig dat net als het klimaat, de grenzen overstijgt.

Op 23 april starten we daarom met wat er op Europees niveau gebeurt of gepland is op het vlak van adaptatie. Experten van de Europese Commissie, het Europees Milieu Agentschap en de EEAC bespreken de EU Climate Risk Assessment en de implementatie van de EU Adaptation Strategy. Nadien bekijken we de financiering van de adaptatie met onder meer sprekers van de Europese Investeringsbank en de OESO, en behandelen leden van EESC, ETUC en EEAC het sociale aspect: wat houdt ‘leave no one behind’ in bij adaptatie? Tot slot is er een panelgesprek over goede voorbeelden op het vlak van adaptatie.

Op 24 april gaan we dieper in op de concrete adaptatiestrategieën van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en België. De bedoeling is niet alleen te tonen hoe elk land het probleem aanpakt, maar ook te bekijken wat we van elkaar kunnen leren en hoe samenwerking kan opgestart of uitgebreid worden. Concrete projecten voor adaptatie, crisismanagement bij droogte en overstromingen en interregionale samenwerking worden toegelicht door sprekers uit de verschillende vermelde landen.

De ‘Adaptation and resilience conference’ vindt plaats op dinsdag 23 en woensdag 24 april in het Residence Palace te Brussel. Voertaal is het Engels. Dit event is gekoppeld aan de jaarvergadering van de EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network), de Europese koepelorganisatie waar de FRDO en de Minaraad lid van zijn.

U vindt het volledige programma en de namen van de sprekers op onze website. Indien u als journalist wenst deel te nemen, contacteer Sven Vermassen: sven.vermassen@frdo.be