03 apr 2009 11:53

Internationale maritieme organisatie

Goedkeuring en publicatie van internationale verdragen over de scheepsvaart

Goedkeuring en publicatie van internationale verdragen over de scheepsvaart

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een voorontwerp van wet goedgekeurd dat verscheidene wetten wijzigt voor de instemming en de goedkeuring van internationale verdragen over de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) of aangenomen onder auspiciën van de IMO.

Het gaat om de volgende internationale verdragen:

 • het Verdrag van 1948 over de oprichting van een Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie
 • het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen
 • het Internationaal Verdrag van 1969 betreffende de meting van schepen
 • de Internationale Overeenkomst van 1972 voor veilige containers
 • het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen en de Protocollen van 1978 en 1997
 • het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee en de Protocol van 1978
 • het Internationaal Verdrag van 1978 betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst
 • het Internationaal Verdrag van 1992 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie
 • het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie
 • het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 betreffende de instelling van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie. 

De ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de bekendmaking van internationale verdragen met technische voorschriften voor schepen en de scheepvaart.

Het gaat om: 

 • het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen en het Protocol van 1988
 • het Internationaal Verdrag van 1969 betreffende de meting van schepen
 • het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen en de Protocollen van 1978 en 1997
 • het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee en de Protocollen van 1978 en 1988
 • het Internationaal Verdrag van 1978 betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst
 • het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen 

  De wetsontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.