03 dec 2010 11:08

Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel om deel te nemen aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie (IOA-16) (*). 

De zestiende wedersamenstelling van de middelen van de IOA dekt de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2014.

België handhaaft zijn gebruikelijke aandeel van 1,55% voor de gewone bijdragen en 1,71% voor de HIPC schuldverlichting en de aanzuivering van financiële achterstallen. België krijgt een korting door gebruik te maken van het programma van de versnelde betalingen. België zal ook deelnemen aan het multilateraal initiatief om de schulden van de armste ontwikkelingslanden te verlichten (MDRI-initiatief). De totale bijdrage van België bedraagt maximaal 414,93 miljoen euro.  

De Internationale ontwikkelingsassociatie is een filiaal van de wereldbankgroep. Ze werd opgericht in 1960 met de bedoeling de armste landen te helpen bij hun economische en sociale ontwikkeling door ze leningen onder uiterst gunstige voorwaarden toe te kennen.  Voor 2011-2014 worden vier specifieke thema's uitgekozen: gender, fragiele staten, klimaatverandering en crisis response. Het volume van de werkingsmiddelen van het IOA stijgen met  15,3% ten opzichte van  IOA-15.

(*) voorontwerp van wet.