07 mrt 2008 12:40

Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel om deel te nemen aan de vijftiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie voor 2009-2011 (IDA-15).

België handhaaft zijn gebruikelijk aandeel van 1,55% voor de gewone bijdragen en 1,71% voor de HIPC schuldverlichting en de aanzuivering van financiële achterstallen. België krijgt een korting door gebruik te maken van het programma van de versnelde betalingen.

België zal voor 2009-2011 318,57 miljoen euro bijdragen, wat neerkomt op 30,7% meer dan de bijdrage aan de veertiende wedersamenstelling van IDA.

De Internationale ontwikkelingsassociatie is een filiaal van de wereldbankgroep. Ze werd opgericht in 1960 met de bedoeling de armste landen te helpen bij hun economische en sociale ontwikkeling door ze leningen onder uiterst gunstige voorwaarden toe te kennen.