07 dec 2007 10:36

Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Ontwikkelingssamenwerking Sabine Laruelle om deel te nemen aan de vijftiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie volgens drie principes.

  • België handhaaft zijn gebruikelijk aandeel van 1,55% voor de gewone bijdragen en 1,71% voor de HIPC schuldverlichting en de aanzuivering van financiële achterstallen.
  • België krijgt een korting van 9,1% door de versnelde betalingen voor de gewone bijdragen, de HIPC schuldverlichting en de aanzuivering van financiële middelen.
  • België draagt bij aan het multilateral debt relief initiative op basis van de gebruikelijke 1,55% voor de driejaarlijkse periode van IDA-15.

De Internationale ontwikkelingsassociatie is een filiaal van de wereldsbankgroep. Ze werd opgericht in  1960 met de bedoeling de armste landen te helpen bij hun economische en sociale ontwikkeling door ze leningen onder uiterst gunstige voorwaarden toe te kennen.