01 dec 2006 16:00

Internationale organisatie voor migratie

Wijziging van de statuten van de IOM

Wijziging van de statuten van de IOM

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat instemt met Resolutie 997 die de raad van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) tijdens zijn 421ste vergadering op 24 november 1998 aannam. De resolutie brengt wijzigingen aan in het statuut van de IOM. De raad van de IOM wenstte het statuut van de organisatie te herzien, zodat hij de structuur kan versterken en de besluitvormingsprocedure van de organisatie rationaliseren. Met Resolutie 973 van 26 november 1997 richtte hij een open werkgroep op met vertegenwoordigers van de lidstaten die de mogelijke wijzigingen van het statuut bestudeerde. Na dat onderzoek en na zijn vaststelling dat de voorgestelde wijzigingen geen nieuwe verplichtingen voor de leden inhouden, nam de raad de wijzigingen van het statuut aan. Hij verzoekt nu de lidstaten om de wijzigingen zo snel mogelijk te aanvaarden en er kennis van te geven aan de directeur-generaal.