30 okt 2009 14:49

Internationale samenwerking

Mandaat van de bijzonder evaluator van de internationale samenwerking verlengd

Mandaat van de bijzonder evaluator van de internationale samenwerking verlengd

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat verlengt van de heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe, bijzonder evaluator van de internationale samenwerking. De verlenging dient om de dienst te verzekeren vanaf 2 november 2009. Later zullen de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voorleggen om de functie, de taken en de werking van de bijzonder evaluator aan te passen.