27 nov 2009 12:06

Internationale verdragen

Amendementsoorkonde bij de stichtingsakte van de
Internationale Telecommunicatie Unie en amendementsoorkonde bij de overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie

Amendementsoorkonde bij de stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie en amendementsoorkonde bij de overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de amendementsoorkonde bij de stichtingsakte van de
Internationale Telecommunicatie Unie en amendementsoorkonde bij de overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie (Antalya, 24 november 2006).

De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) is een organisatie van de Verenigde Naties met zetel in Genève. België is er lid van. De Conferentie van Gevolmachtigden is het hoogste orgaan van de ITU en vindt plaats om de vier jaar. De Conferentie bepaalt het algemene beleid van de Unie en kan daartoe de basisinstrumenten van de Unie, namelijk de stichtingsakte en de overeenkomst, wijzigen. 

De stichtingsakte bevat de basisregels voor de organisatie en doelstellingen van de Unie. De overeenkomst bevat de bepalingen voor de toepassing van de stichtingsakte en voor de werking van de Unie.

Het zijn de wijzigingen van deze akten door de Conferentie van gevolmachtigden in Antalya op 24 november 2006 die ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Eerdere wijzigingen aan deze akten werden gedaan door de Conferentie van gevolmachtigden in Kyoto (1994), Minneapolis (1998) en Marrakech (2002). Hiermee werd ingestemd respectievelijk bij wet van 11 juli 2002 en bij wet van 21 april 2007. Het zijn de akten die door deze conferenties werden gewijzigd, die het voorwerp uitmaken van de wijzigingen gedaan te Antalya.