08 mei 2009 12:21

Internationale verdragen

Overeenkomst met Turkije over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek personeel

Overeenkomst met Turkije over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek personeel

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd voor de instemming met de overeenkomst die België en Turkije tekenden inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatieke en consulaire personeel.

De overeenkomst maakt het makkelijker voor de echtgenoot, echtgenote en andere gezinsleden van onder andere ambtenaren van de Turkse diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen bij Internationale Organisaties om te werken als loontrekkende of zelfstandige in België. Hetzelfde geldt op grond van wederkerigheid voor personeelsleden van de Belgische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen in Turkije.
De overeenkomst wordt ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.