18 nov 2011 12:56

Internationale verdragen

Bescherming van het cultureel erfgoed onder water

Bescherming van het cultureel erfgoed onder water

Het Verdrag ter bescherming van het culturele erfgoed onder water, dat op 2 november 2001 in Parijs werd gesloten, wil het volledige erfgoed van de mensheid dat zich tijdelijk of permanent onder water bevindt, beschermen. Zijn prioriteit is om alle sporen van menselijke activiteit, roerend of onroerend  met een cultureel, historisch of archeologisch karakter in situ te behouden.  Zo liggen er naar schatting meer dan drie miljoen scheepswrakken op de zeebodem. Ook herbergt de zeebodem unieke resten van oude beschavingen zoals de toren van Alexandrië, het paleis van konigin Cleopatra, een deel van Carthago, de stad port royal in Jamaica...

Om dat erfgoed voor de toekomst te behouden, beslist de ministerraad de deelname aan het verdrag te ratificeren en het voorontwerp van wet hiervoor aan het parlement voor te leggen. Het verdrag regelt eveneens de samenwerking, de uitwisseling van informatie en de deelname aan activiteiten van UNESCO en andere instellingen die als doel hebben het erfgoed te bewaren.