18 nov 2011 12:56

Internationale verdragen

Overeenkomst met Brazilië over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel

Overeenkomst met Brazilië over betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel

België tekende op 4 oktober 2009 een overeenkomst met Brazilië om de betaalde werkzaamheden die gezinsleden van diplomatiek en consulair personeel verrichten te vergemakkelijken. De overeenkomst laat de echtgenote, de echtgenoot en andere gezinsleden van ambtenaren en personeelsleden van diplomatieke posten, consulaire zendigen en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties in beide landen toe om werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Ze zijn onderworpen aan het belasting- en socialezekerheidsstelsel van de staat waar ze werken.

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp ter instemming met het verdrag en legt het aan het parlement voor.