06 jul 2012 18:09

Internationale verplichtingen voor het lanceren van ruimtetuigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette een voorontwerp van wet goed dat de lancering en het geleiden van ruimtetuigen regelt*. België komt met deze wetgeving zijn internationale verplichtingen op het vlak van de ruimteactiviteiten na.

De Belgische wetgeving regelt de administratieve procedures voor de lancering en geleiding van ruimtevoorwerpen. België kent echter zeer weinig activiteiten van deze aard. De ruimtevaartsector kent echter een toename van projecten om kleine satelietten - microsat, cubesat, nanosat - te ontwikkelen om ze te exploiteren voor educatieve en experimentele doeleinden. Het gaat hier om niet-manoeuvreerbare satellieten. De definitie en de procedure van deze projecten wordt in de wetgeving aangepast.   

*Voorontwerp van wet houdende wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen.