22 mei 2021 11:03

Interne werving bij Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed betreffende de interne werving bij Defensie.

Om de militair te stimuleren om zich te ontwikkelen binnen de organisatie en hem/haar de kans te bieden om zelf zijn/haar loopbaan te sturen, beoogt het voorontwerp de volgende wijzigingen aan te brengen:

  • naast de bestaande overgang van de beroepsofficier van niveau B naar de personeelscategorie van beroepsofficier van niveau A, waarbij men zich batig dient te rangschikken tijdens een overgangsproef, wordt de overgang van de beroepsofficier van niveau B naar de personeelscategorie van beroepsofficier van niveau A op basis van het bezitten van een master mogelijk gemaakt
  • de reclassering voor een definitief mislukte kandidaat-beroepsmilitair van de sociale promotie wordt mogelijk gemaakt
  • de voorwaarde, die bepaalt dat een militair (beroeps en BDL) niet meer dan vier keer afgewezen mag zijn per type van opname, wordt opgeheven
  • de vereiste van het volgen van een vorming voor bepaalde soorten van interne werving waarbij de betrokken militairen opgenomen worden in een andere hoedanigheid binnen dezelfde personeelscategorie, wordt afgeschaft

Daartoe wijzigt het voorontwerp de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie of de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair met een loopbaan van beperkte duur