08 jan 2016 15:33

Internering en diverse bepalingen inzake justitie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet in tweede lezing goed over internering en diverse bepalingen van justitie. 

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State. De belangrijkste wijziging is dat de hervorming van de gerechtelijke stage uit het voorontwerp is weggelaten. 

Het voorontwerp van wet verfijnt voornamelijk een aantal punten uit de wet van 5 mei 2014 over de internering van personen. Het voorontwerp houdt rekening met de zesde staatshervorming waarbij bevoegdheden over justitiehuizen werden overgedragen aan de gemeenschappen.

De verdere verfijning van het wetgevend kader verbetert de uitvoering van de interneringsmaatregel en de voorwaarden waaronder geïnterneerd kan worden. Een gediversifieerd en geïntegreerd aanbod aan behandelingen in een omgeving die tegemoet komt aan de veiligheidseisen is nodig om het recht op zorg te garanderen en te realiseren. Dit wordt uitgevoerd door het aanwenden van technische en infrastructurele elementen en door dynamische veiligheid, bijvoorbeeld door in te zetten op de kwaliteit van hulpverleningsacties. 

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.