06 nov 2020 09:27

Intersex Solidarity Day

Brussel, 6 november 2020 - Zondag 8 november 2020 is het Intersex Solidarity Day. De gelegenheid voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen om een nieuwe informatiebrochure voor ouders van intersekse kinderen voor te stellen, en een filmpje te lanceren om jongeren te informeren en te sensibiliseren

1 op de 60 kinderen

Elke dag worden in België een vijftal kinderen geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Dat is ongeveer 1 op de 60 kinderen of 1,7 procent van de bevolking. Een intersekse variatie is een natuurlijk voorkomend fenomeen waarbij mensen geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van een man of een vrouw, zoals de maatschappij die hanteert. Aangezien intersekse personen niet beantwoorden aan het traditionele beeld van een man en een vrouw, is deze groep bijzonder kwetsbaar voor taboes, maatschappelijke stigmatisering en discriminatie.

Tools voor ouders en jongeren

Kinderen met een intersekse variatie worden soms onderworpen aan onnodige ingrepen door een gebrek aan kennis bij sommige minder gespecialiseerde artsen of omdat men hun lichaampjes wil ‘normaliseren’. Meestal vinden deze ingrepen plaats hoewel er geen levensbedreigende situatie is en ook zonder toestemming van het kind. Volwassen personen met een intersekse variatie geven vaak aan dat ze liever zelf een geïnformeerde keuze hadden willen maken.

Als ouder het nieuws krijgen dat je kind een variatie van de geslachtskenmerken heeft is niet eenvoudig. Velen weten niet wat dit juist inhoudt en wat dit kan betekenen voor het leven van hun kind. Een beslissing nemen zonder de nodige informatie, kan later echter tot desastreuze gevolgen leiden.

Daarom is er sinds kort een informatiebrochure beschikbaar. Deze brochure wil ouders een algemeen overzicht geven van de verschillende zaken die zij kunnen doen. Ouders vinden in de brochure informatie, getuigenissen van andere ouders en (jong)volwassenen, en contactadressen van middenveldorganisaties en lotgenotengroepen.

Voor jongeren met een intersekse variatie is erover praten met leeftijdsgenoten ook niet altijd eenvoudig. Om hen daarin te ondersteunen is een filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wat een intersekse variatie juist is.

Concrete maatregelen om intersekse personen beter te beschermen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is bevoegd om meldingen van discriminatie van intersekse personen te behandelen. Het Instituut moedigt de nieuwe regering aan om werk te maken van een nieuw interfederaal actieplan tegen discriminatie van intersekse personen en hierin zeker ook concrete maatregelen ter bescherming van intersekse personen op te nemen. Hiervoor zal samenwerking nodig zijn over verschillende ministers en departementen heen, en zullen zowel Gelijke Kansen als Volksgezondheid een belangrijke rol te spelen hebben.

Het Instituut hoopt dat er ook voldoende budgetten worden vrijgemaakt, zowel om discriminatiezaken op te kunnen volgen als om onderzoek te doen naar de situatie van intersekse personen. Daarnaast zal er ook financiering nodig zijn om concrete acties op te zetten en middenveldorganisaties te ondersteunen.

Link brochure: https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/binnenste_buiten_infobrochure_voor_ouders_van_kinderen_met_variaties_in

Link filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Yy-pljPfwZU&feature=emb_title

Meer informatie
https://igvm-iefh.belgium.be

Perscontact
Liesbet Stevens
E-mail:
Liesbet.STEVENS@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 40 45/0485 169 139


Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.