30 okt 2015 14:35

Intrekking concessieaanvraag voor installatie van energieopslag in de Noordzee

De ministerraad neemt akte van de beslissing van de tijdelijke handelsvennootschap iLand om haar aanvraag voor een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van een installatie voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden ter hoogte van de Wenduinebank in te trekken.

Op 28 juli 2014 heeft het consortium iLand, conform de procedure van 8 mei 2014, een concessieaanvraag ingediend voor een installatie met hydro-elektrische energieopslag, ter hoogte van de Wenduinebank. De staatssecretaris voor de Noordzee werd per brief op 12 oktober 2015 op de hoogte gebracht van de beslissing dat de tijdelijke handelsvennootschap iLand haar concessieaanvraag intrekt. De lopende vergunningsperiode voor de toekenning van een domeinconcessie wordt bijgevolg definitief opgeschort. Indien er eventueel een nieuwe aanvraag wordt ingediend, moet de volledige vergunningsperiode van rechtswege opnieuw doorlopen worden.