19 jul 2019 18:37

Introductie van uitgevers als begunstigden van een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Wouter Beke een ontwerp van koninklijk besluit goed over uitgevers in verband met het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Dit ontwerp past het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 over het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik aan, om er de wetswijzigingen in op te nemen die werden aangebracht door de wet van 2 mei 2019, die sommige bepalingen wijzigt van het boek XI van het Wetboek van economisch recht over de privékopie. Deze wet introduceert uitgevers als begunstigden van een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, voor reproducties voor eigen gebruik van hun uitgaven, naast auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.