04 feb 2022 17:54

Investeringsbeleid: digitalisatie van pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux en van minister van Zelfstandigen David Clarinval de toewijzing van budgetten voor projecten voor de digitalisatie van pensioenen goed in het kader van de begrotingsnotificaties voor de noodzakelijke investeringen voor de transitie van onze economie.  

In het kader van de begrotingsnotificaties van 20 oktober 2021 op het gebied van investeringen keurt de ministerraad de toekenning van de volgende budgetten goed:

  • 29 miljoen euro aan de federale overheidsdienst Pensioenen voor de financiering van een digitaliseringsproject betreffende de mypension.be-site
  • 5 miljoen euro aan het beheersbudget van het RSVZ voor de financiering van de volgende projecten:
    • Mypension (zelfstandigen): integratie en automatisering van de toekenning van de pensioenrechten en gepersonaliseerde informatie aan de burger
    • Module voor de berekening en de toekenning van de pensioenen van de zelfstandigen