22 dec 2023 20:41

Investeringsplan voor de ontwikkeling van het waterstofnetwerk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van Der Straeten het investeringsplan goed dat Fluxys Belgium heeft ingediend voor de ontwikkeling van de eerste waterstofpijpleidingen die de Belgische waterstofbackbone zullen vormen.

In de Belgische federale waterstofstrategie heeft de federale overheid aangekondigd dat ze de ontwikkeling van het waterstofvervoersnetwerk in België wil ondersteunen om de uitwisseling, invoer en doorvoer van waterstof te faciliteren. Dit moet de ontwikkeling van een robuuste markt in België bevorderen en ons land positioneren als een hub voor hernieuwbare moleculen.

De ontwikkeling van het waterstofvervoersnetwerk wordt ondersteund door verschillende subsidies.

De ministerraad keurt het door Fluxys Belgium ingediende investeringsplan goed met het oog op de toekenning van een subsidie van 95 miljoen euro voor de ontwikkeling van 150 km waterstofpijpleidingen. Deze leidingen moeten uiterlijk in juli 2026 operationeel zijn..