04 mei 2018 17:24

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de invoeging van een boek "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Het voorontwerp van wet is het resultaat van de werkzaamheden van de Commissie van hervorming van het goederenrecht. Het heft de huidige artikelen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het goederenrecht op en vervangt ze door een geheel van artikelen die het Boek III “Goederen” zullen vormen van een vernieuwd Burgerlijk Wetboek. Het voorontwerp van wet voorziet in een grondige modernisering van het goederenrecht. De voorgestelde hervorming zal verlopen volgens de volgende krachtlijnen:

  • geïntegreerde benadering
  • instrumentalisering
  • modernisering
  • flexibilisering
  • doorgedreven rechtsvergelijkende benadering van het goederenrecht

Het stelsel van de zakelijke rechten is thans verspreid over diverse delen van het Burgerlijk Wetboek en over bijzondere wetten buiten het Burgerlijk Wetboek. Het voorontwerp wil de belangrijkste teksten op gestructureerde wijze inpassen in het Burgerlijk Wetboek. Een algemeen gedeelte over goederenrecht omvat alle gemeenschappelijke bepalingen voor alle zakelijke rechten. In een afzonderlijke titel worden ook alle thema’s die te maken hebben met burenverhoudingen opgenomen. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.