10 nov 2023 21:01

Invoering minimumbelasting voor multinationals - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een minimumbelasting invoert voor multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen.

Het voorontwerp van wet kadert in de omzetting van de Europese richtlijn 022/2523 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing.

De minimumbelasting wordt geïnd via drie soorten bijheffingen:

  • de binnenlandse bijheffing: vóór de toepassing van de IIR-bijheffing en de UTPR-bijheffing, kan een bijheffing op nationaal niveau toegepast worden voor de entiteiten die op het grondgebied zijn gevestigd
  • de Income Inclusion Rule (IIR)-bijheffing: onder de IIR-bijheffing wordt door de ultieme moederentiteit in de groep van multinationale ondernemingen een additionele belastingheffing toegepast voor het tekort aan belastingen geheven bij de dochterentiteiten
  • de Undertaxed Profit Rule (UTPR)-bijheffing: deze bijheffing dient als vangnet voor de IIR wanneer die niet toegepast kan worden of wanneer deze niet resulteert in een situatie waarbij alle bijheffingen effectief belast worden

De minimumbelasting is van toepassing op ondernemingen met een jaaromzet van ten minste 750 miljoen euro.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.