20 apr 2018 15:20

Invoering van de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones en van de civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones en voor het operationeel personeel van de civiele bescherming.

Elk personeelslid krijgt een identificatiekaart waaruit zijn hoedanigheid van personeelslid van een hulpverleningszone of van operationeel personeelslid van de civiele bescherming blijkt. 

De bedoeling van de kaart is om een personeelslid van een hulpdienst toe te laten zich te identificeren tijdens werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer deze een gebouw binnen gaat voor een vergadering, opleiding of een preventieopdracht. Tijdens een interventie wordt de identificatiekaart niet zichtbaar gedragen. Een veiligheidshologram op de kaart moet de nodige waarborg bieden tegen namaak.

De kaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.