28 mrt 2014 17:40

Invoering van de overgangsuitkering voor jonge weduwnaars en weduwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo definitief een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wetgeving betreffende de overlevingspensioenen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Het voorontwerp voert de overgangsuitkering in ter vervanging van het overlevingspensioen dat aan jonge weduwnaars of weduwen wordt uitgekeerd. De overgangsuitkering helpt het financiële verlies, veroorzaakt door het overlijden van de echtgenoot, op te vangen. In tegenstelling tot het overlevingspensioen heeft deze uitkering ook een activerende rol. Ze is immers tijdelijk van aard en mag onbeperkt gecumuleerd worden met loon en sociale uitkeringen.

De overgangsuitkering is bestemd voor de weduwnaars en weduwen die de leeftijd nog niet hebben bereikt, om recht te hebben op het overlevingspensioen. De leeftijd waarop ze recht hebben op een overlevingspensioen wordt echter van 45 op 50 jaar gebracht via een geleidelijke verhoging met zes maanden per jaar. Vanaf 2025 moet men dus 50 jaar zijn om een overlevingspensioen te ontvangen voor men de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.

Het nieuwe stelsel gaat in op 1 januari 2015 en geldt voor alle overlijdens vanaf 1 januari 2015. Voor mensen die vandaag een overlevingspensioen ontvangen, wijzigt er niets.