22 mrt 2019 16:55

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

Dit ontwerp beoogt het koninklijk besluit van 28 februari 2019 dat is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2019 in te trekken en het te vervangen. Dit ontwerp bepaalt de inwerkingtreding van de artikelen over het indexeringsmechanisme op 1 januari 2019.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding