26 jul 2013 18:14

Invoering van shiften bij Douane en Accijnzen

Op 1 januari 2014 wordt gestart met het werken in shiften bij de Douane  & Accijnzen. Hierbij zijn in totaal 800 douaniers betrokken, waarvan 385 nieuw gerecruteerden.

De wervingen hiervoor verlopen vlot, duizenden geïnteresseerden dienden zich aan bij Selor en vandaag zijn reeds 440 kandidaten geslaagd  voor de testen (23 niv A, 191 niv B en 226 niv C). Vanaf  september starten de eerste opleidingen om de nieuwe collega’s klaar te stomen tegen 1 januari.
Ook de interne kandidaturen, dit zijn de personen die nu reeds bij Douane & Accijnzen werken en zich vrijwillig kandidaat stellen om in shiften te werken en dit voor een periode van minimum 12 maanden, lopen binnen. Zich als vrijwilliger melden kan nog tot 7 augustus.
Voor alle diensten die in shiften zullen werken werden werkschema’s opgesteld. Daarbij werd rekening gehouden met de aard van het werk (bv lucht- of zeehaven), de spreiding van het werk over de dag en week, en in de mate van het mogelijke, met de wensen van het personeel. Zo is het aantal weekend dat maximaal moet werden gewerkt beperkt tot 1 weekend op 3. Op veel plaatsen is dit zelfs beduidend lager.
Om bij de verloning  rekening te houden met het aantal weekends die zullen moeten worden gewerkt,  is er, bovenop de vaste shiftvergoeding van 10, 15 of 20 %, een initiatief genomen om te voorzien in een “weekendpremie, berekend per gepresteerde weekenddag. Dit dossier kreeg een gunstig advies van de Inspectie van Financiën.
België is de logistieke draaischijf van Europa. Ploegenarbeid van de douaniers is dus van cruciaal belang voor het Europese goederenverkeer waarbij 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 transport naar België en Europa mogelijk moet zijn.