13 mrt 2020 19:36

Invordering van alimentatievorderingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed over de invordering van alimentatievorderingen.

Het ontwerp verklaart de meeste bepalingen van het Invorderingswetboek van toepassing voor de invordering van alimentatievorderingen. Het harmoniseert ook de invorderingsprocessen van de alimentatievorderingen met deze van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de invordering is verzekerd door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, belast met de uitvoering van de taken van de Dienst voor alimentatievorderingen.

Daarnaast maakt het ontwerp de Fiscale Bemiddelingsdienst bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de inning en de invordering van schuldvorderingen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met het oog op het toepasbaar maken van sommige bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en tot wijziging van artikel 11 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de Fiscale Bemiddelingsdienst