06 sep 2019 18:01

Inwerkingtreding van de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox bij de FOD Financiën - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van inwerkingtreding vaststelt voor de FOD Financiën voor de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, stelt de datum van inwerkingtreding voor de elektronische uitwisseling vast op 1 oktober 2019.

De inwerkingtreding geldt voor de volledige overheidsdienst, maar zal in stappen gebeuren. Vanaf 1 oktober 2019 zal de eBox in praktijk enkel worden gebruikt voor het elektronisch aanbieden van de aanslagbiljetten voor inkomstenbelastingen. In latere fasen zal de eBox ook gebruikt worden voor de (overige) communicatie met de burgers en ondernemingen omtrent inkomstenbelastingen en de bevoegdheden van de andere algemene administraties van de FOD Financiën.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.