05 sep 2013 18:00

Inwerkingtreding van de erkenningsprocedure voor medisch laboratorium technologen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de erkenningsprocedure voor medisch laboratoriumtechnolgen op 2 december 2013 in werking doen treden.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog