20 okt 2023 17:00

Inwerkingtreding van erkenningsplicht voor orthoptisten en optometristen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de erkenningsplicht voor de paramedische beroepen van orthoptist en optometrist.

Het koninklijk besluit is nodig conform de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. De datum wordt vastgesteld op 1 januari 2024.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 177 en 179 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor de beroepen van orthoptist en optometrist