01 jun 2007 11:58

Inzet van militairen bij toezicht op luchvaartnavigatie

Regeling van de inzet van militairen bij de toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten

Regeling van de inzet van militairen bij de toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten

Minister van Landsverdediging André Flahaut legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de inzet van militairen regelt bij de toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten. Het gaat om militairen die op vrijwillige basis ter beschikking zullen worden gesteld van FOD Mobiliteit en Vervoer om er taken van toezicht op de luchtvaartnavigatie uit te voeren. Het ontwerp bepaalt hoe de functies die met die taken samengaan worden uitgekozen, hoe de militairen er hun kandidatuur voor kunnen indienen en hoe de selectie verloopt. Verder omschrijft het ontwerp het statuut en andere administratieve voorzieningen die voor de militairen gelden.