31 mrt 2006 12:00

Inzet van personeel van Belgacom

Controle op het rookverbod in openbare plaatsen door het personeel van Belgacom

Controle op het rookverbod in openbare plaatsen door het personeel van Belgacom

De Ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat de modaliteiten bepaalt voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de controle op het rookverbod in openbare plaatsen en van de versterking van de gezondheidscontrole Saniport - Luchthaven (*). Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, en de heer Rudy Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Dankzij het ontwerp kan men 20 personeelsleden van Belgacom van niveau B inzetten bij de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen om het rookverbod in openbare plaatsen te doen naleven. Daarnaast zullen drie personeelsleden van niveau 3 de gezondheidscontrole Saniport op de Luchthaven versterken. (*) voorzien in artikel 475 van de programmawet van 22 december 2003.