27 jan 2010 16:35

IODE

Project-office van International Oceanographic Data and Information Exchange

Project-office van International Oceanographic Data and Information Exchange

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België van een Project office van het International Oceanographic Data and Information Exchange-programma (Parijs, 18 juli 2005). 

Het akkoord tussen het België en UNESCO verduidelijkt de voorrechten en de immuniteiten die niet door het Verdrag van 1947 werden bepaald en die België toekent met het oog op de goede werking van het project-office. 

Op 1 juli 2003 besliste de Intergovernmental Oceanographic Commission (Intergouvernementele oceanografische Commissie - IOC) van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) om in te gaan op een aanbod van de Vlaamse Gemeenschap en de stad Oostende om in Oostende een project-office van het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma te vestigen.

De IOC werd in 1960 door de UNESCO opgericht als een orgaan met functionele autonomie binnen de UNESCO dat als doel heeft  internationale programma's op het gebied van wetenschappelijk oceanografisch onderzoek  en de oceanografische dienstverlening aan de lidstaten te ontwikkelen, aan te bevelen en te coördineren (momenteel 136). Het IODE-programma, opgericht in 1961, is één der belangrijkste programma's van de IOC. De opdracht van IODE bestaat erin oceanografische gegevens en informatie wereldwijd beschikbaar te stellen en uit te wisselen.

Aangezien de IOC een orgaan is van UNESCO, en UNESCO een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is, geniet het project-office in België van de voorrechten en immuniteiten vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties over de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, aangenomen te New York op 21 november 1947.