01 jun 2011 17:58

Ioniserende stralingen

Wijziging van het Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen

Wijziging van het Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk  besluit goedgekeurd dat het Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen in functie van de vooruitgang en internationale verdragen wijzigt.

De vooruitgang op het vlak van de opleiding voor stralingsbescherming voor tandartsen en dierenartsen laat toe om de vergunningsplicht te versoepelen. Daarnaast worden ook de criteria voor de erkenning van deskundigen in de medische stralingsfysica aangepast aan de Bologna-hervorming voor het hoger onderwijs. Ten slotte worden ook de definities van deeltjesversneller, vrijstellings- en vrijgaveniveaus gewijzigd en wordt de definitie van radioactieve afvalstoffen, afkomstig van vergunde handelingen of beroepsactiviteiten, uitgebreid naar bepaalde interventies.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.