20 jul 2006 17:00

ISAF

Inzet van een C-130 vliegtuig en 17 Belgische militairen

Inzet van een C-130 vliegtuig en 17 Belgische militairen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, verleende de ministerraad toestemming om Belgische steun te verlenen aan de ISAF-operaties in Afghanistan door de inzet van een C-130 detachement, bestaande uit één C-130 en 17 militairen, gestationeerd te KAIA (Kabul). De operaties zullen plaatsvinden onder de operationele controle van COMISAF (Commander ISAF). Het detachement zal worden ingezet voor 4 maanden, vanaf 15 september 2006. De opdracht bestaat erin logistieke ondersteuningsvluchten uit te voeren zowel voor het transport van materiaal als van personeel alsook eventuele medische evacuatieopdrachten.