30 mrt 2007 17:00

ISAF operatie in Afghanistan

Belgische landsverdediging staat in voor het bevel over de beveiligingsoperatie van de luchthaven van Kaboel

Belgische landsverdediging staat in voor het bevel over de beveiligingsoperatie van de luchthaven van Kaboel

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut om vanaf oktober 2007 de rol van lead nation op zich te nemen in de beveiligingsactie van de luchthaven van Kaboel binnen de ISAF operaties van de Navo. De rol van lead nation gebeurt op toerbeurt en houdt in dat België het bevel zal voeren over de operationele uitbating en beveiliging van het vliegveld van Kaboel. Daarvoor zet Landsverdediging 40 bijkomende militairen in. Ze zullen gelegerd zijn in Kaboel onder de operationele controle van COMISAF voor zes maanden vanaf 7 oktober 2007.