20 jan 2011 18:00

Jaarlijks minstens 200 doden omwille van asbestziekten

Jaarlijks sterven in België ruim 200 mensen ten gevolge van mesothelioom, een zeer kwaadaardige kanker. Blootstelling aan asbest is veruit de voornaamste oorzaak van deze kanker. Tijdens een rondvraag van het radio 1-programma "Peeters & Pichal" bleek dat een aantal afvalverwerkende bedrijven en particulieren het gevaar op deze zieke onderschatten. Dergelijke aannemers brengen niet alleen zichzelf, maar ook hun werknemers en hun klanten nodeloos in gevaar.Het Asbestfonds waarschuwt dan ook om altijd zeer voorzichtig om te gaan met asbest. Zelfs een particulier die slechts kleine hoeveelheden asbest onveilig verwijdert, loopt het gevaar om op lange termijn een mesothelioom te ontwikkelen. Hoewel mesothelioom de ergste asbestziekte is, zijn er daarnaast nog andere ziekten die men kan krijgen na inademing van asbestvezels. Sedert 1 april 2007 heeft het Asbestfonds bijna 700 slachtoffers van mesothelioom erkend. De gemiddelde levensverwachting na het stellen van de diagnose bedraagt zo’n 12 maanden. Twee jaar na het vaststellen van de ziekte zijn haast alle slachtoffers overleden. Het Asbestfonds keert een vergoeding uit aan slachtoffers van asbestose en mesothelioom. Ook na het overlijden van een slachtoffer betaalt het Asbestfonds een vergoeding uit aan eventuele nabestaanden. Wellicht ligt het aantal mesothelioomslachtoffers nog iets hoger, omdat het Asbestfonds nog niet bij iedereen bekend is. Deze slachtoffers hebben er alle belang bij een aanvraag in te dienen bij het Asbestfonds.