01 jun 2012 17:37

Jaarlijkse erkenning van producenten van biobrandstoffen

De ministerraad erkent op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere de erkenningen van Alco Biofuel, BioWanze en Syral voor 2012 als producent van bio-ethanol* op basis van een positief onderzoek.

De ministerraad erkent op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere de erkenningen van Alco Biofuel, BioWanze en Syral voor 2012 als producent van bio-ethanol* op basis van een positief onderzoek.

Ook de erkenningen van de firma's Oleon, Proviron, Bioro en Neochim, producenten van FAME (fatty acid methyl ester of biodiesel) worden voor 2012 goedgekeurd op basis van de resultaten van het onderzoek. Wegens het faillissemment van de firma Neochim in februari 2012 worden de quota van twee maanden over de andere producenten verdeeld.

* in overeenstemming met de wet van 10 juni 2006.