25 jul 2007 18:05

Jaarverslag 2006 Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

Federale overheid koploper in vorming van personeel

Federale overheid koploper in vorming van personeel

De federale overheid huppelde lang achteraan wat de vorming van haar personeel betreft. Sinds kort loopt ze echter aan kop. Dit is één van de vaststellingen in het jaarverslag 2006 van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie. In de privé-sector wordt al jaren als norm gesteld dat 1,9 procent van de loonmassa aan vorming moet besteed worden. De opleidingsinspanning van de federale overheid stijgt stelselmatig, en steekt al twee jaar met kop en schouders boven de norm uit. In 2005 werd zelfs 2,3 procent behaald. 25.276 van de ongeveer 88.000 ambtenaren volgden in 2006 een opleiding bij het Opleidingsinstituut van de federale overheid. De investering van de FOD Personeel en Organisatie in externe opleiding voor haar medewerkers steeg bijvoorbeeld met maar liefst 24,7 procent ten opzichte van 2005. Maar niet enkel op het gebied van opleiding toont de federale overheid dat haar HR-beleid niet moet onderdoen voor dat van menige succesvolle onderneming. De cel Automatisering P&O zal de komende 9 jaar werken aan een tool die een geïntegreerde automatisering van het geheel van de humanresourcesprocessen mogelijk zal maken dankzij de meest recente informatietechnologieën. Steeds meer federale, en nu ook niet-federale overheidsdiensten kunnen hun overheidsopdrachten gratis publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen. Het aantal publicaties op het publicatieplatform JEPP blijft stijgen. Welzijn op het werk krijgt in 2006 heel concrete vorm bij de federale overheid. De basisprincipes om telewerk mogelijk te maken worden in reglementering gevat; een werkbonus voor de lage lonen wordt voorzien; slachtoffers van arbeidsongevallen kunnen rekenen op meer rechten; en gratis openbaar vervoer wordt een feit. Zowel interne als externe tevredenheidsenquêtes vinden hun vaste plaats, en worden reeds uitgevoerd in heel wat federale instellingen. Heel wat moderniseringsprojecten of business process re-engineerings (BPR) om de kwaliteit van de diensten grondig te verbeteren, worden reeds geïmplementeerd. Binnen de FOD's Economie Mobiliteit en Vervoer en Sociale zekerheid startten er in 2006 ook nieuwe verbeterprojecten. Het jaarverslag 2006 Beleven van de FOD Personeel en Organisatie kan aangevraagd worden bij Florian De Blaere, Wetstraat 51, 1040 Brussel, florian.deblaere@p-o.be, 02 790 58 36 of gedownload van www.p-o.be (algemene informatie, publicaties).