03 jun 2009 13:30

Jaarverslag 2008: de Rijksdienst voor Pensioenen, met raad en daad!

Uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Pensioenen blijkt dat het aantal gemengde loopbanen en zuivere loopbanen als werknemer toeneemt. Het aantal zuivere loopbanen als zelfstandige blijft echter dalen. Het aantal raadplegingen van de website en het aantal oproepen naar de Groene lijn van de RVP neemt gestaag toe. Ondanks deze toename van de werklast slaat de RVP zich er prima doorheen: de gemiddelde tevredenheidsscore van de eerste 6 maanden van de permanente tevredenheidsmeting, die in juli 2008 van start ging, bedraagt 8,1/10.

Uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Pensioenen blijkt dat het aantal gemengde loopbanen en zuivere loopbanen als werknemer toeneemt. Het aantal zuivere loopbanen als zelfstandige blijft echter dalen. Het aantal raadplegingen van de website en het aantal oproepen naar de Groene lijn van de RVP neemt gestaag toe. Ondanks deze toename van de werklast slaat de RVP zich er prima doorheen: de gemiddelde tevredenheidsscore van de eerste 6 maanden van de permanente tevredenheidsmeting, die in juli 2008 van start ging, bedraagt 8,1/10.

De RVP heeft zopas zijn jaarverslag 2008 gepubliceerd dat gedownload kan worden op de website van de RVP www.rvp.fgov.be of besteld kan worden door een mail te sturen naar info@rvp.fgov.be. De belangrijkste informatie die in deze uitgave kan worden teruggevonden is de volgende:

 

Meer gemengde loopbanen en minder gepensioneerden met een zuivere loopbaan als zelfstandige

 

Het aantal gepensioneerden met uitsluitend een loopbaan als zelfstandige is met bijna 6% afgenomen, terwijl het aantal gepensioneerden met een gemengde loopbaan, d.w.z. een loopbaan in verschillende stelsels (zelfstandige, ambtenaar en/of werknemer), met 2,5% is gestegen in vijf jaar.

 

Steeds meer vragen over het pensioen

 

Steeds meer burgers vragen zich af hoe hun toekomstige pensioen eruit zal zien. Deze trend komt duidelijk naar voren uit de statistieken 2008 van de verschillende informatiebronnen van de RVP:

-          1 564 303 oproepen naar de Groene lijn (gratis telefoonnummer). Dit is een stijging met 13% in vergelijking met 2007;

-          541 589 internetgebruikers hebben de website van de RVP bezocht, wat een stijging van 17% betekent;

-          133 114 bezoekers hebben de gewestelijke kantoren en de zitdagen bezocht. Dit is een stijging met 20%;

-          58 501 briefwisselingen in 2008, hetzij een stijging van 43%.

 

Een permanente tevredenheidsbarometer

 

In de eerste 6 maanden van de maandelijkse permanente enquête, die van start ging in juli 2008, heeft de RVP een score behaald van 8,1/10. Deze enquête dient als permanente barometer voor het meten van de tevredenheid van de klanten van de RVP op het vlak van de dienstverlening. De eerste resultaten zijn alvast bemoedigend en tonen aan dat de RVP op de goede weg is.

 

Behalen van het EMAS-certificaat

 

In 2008 heeft de RVP het EMAS-certificaat behaald. Dit Europese certificaat wordt toegekend aan instellingen die alles in het werk stellen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De RVP heeft zijn energieverbruik teruggeschroefd en sorteert zijn afval.

 


Meer informatie…

 

Gratis nummer: 0800 50 246 (tijdens de week, van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u)

Website: www.rvp.fgov.be

E-mail: info@rvp.fgov.be

Adres: Zuidertoren - 1060 Brussel

Gewestelijke kantoren en zitdagen:      om de plaats en de openingsuren te kennen,

                                                         raadpleeg de website www.rvp.fgov.be of bel naar 0800 50 246

 

Contactgegevens voor de pers (niet voor publicatie):

 

Vik Beullens

Persattaché RVP

Tel: 02 529 29 14

GSM: 0478 90 51 13

Mail: vik.beullens@rvp.fgov.be

Website: http://www.rvp.fgov.be